S. CHR SOFTWARE DEVELOPMENT - S. CHR SOFTWARE DEVELOPMENT

 Κατασκευάζουμε ποιοτικό και αξιόπιστο λογισμικόΠροσφέρουμε πολύ προσιτές τιμέςΠαρέχουμε άμεση και συνεχή υποστήριξηΧρησιμοποιούμε τεχνολογίες και λογισμικό MicrosoftΣύγχρονες πρακτικές στην ανάπτυξη λογισμικούΠροσφέρουμε λογισμικό για την εκπαίδευση, την υγεία και άλλες επιχειρήσειςΠαρέχουμε υπηρεσίες σε Κύπρο και ΕλλάδαΚατασκευάζουμε στατικά και δυναμικά websitesΠαρέχουμε δικές μας πρωτοποριακές υπηρεσίες στο WEBΔιαθέτουμε το παγκόσμια πρωτοποριακό λογισμικό WROLOGIO PROGRAMMA για τα σχολείαΑναπτύσσουμε λογισμικό με τα: MS Visual Studio, Embarcadero Studio, NetΒeans, JDeveloper Οι Servers μας βρίσκονται στο Cloud εξασφαλίζοντας μέγιστη διαθεσιμότητα και αξιοπιστίαΚατασκευάζουμε λογισμικό για τις ανάγκες κάθε μορφής επιχείρησηςΠαρέχουμε τη δυνατότητα στον πελάτη να αγοράσει ή να εξασφαλίζει ετήσια άδεια χρήσης του λογισμικούΣυνεχής αναβάθμιση του λογισμικού μαςΠαρέχουμε συμβουλετικές υπηρεσίες πληροφορικήςΦιλοξενία στατικών και δυναμικών websites σε δικούς μας servers που βρίσκονται στο CloudΚατασκευάζουμε λογισμικό αρχιτεκτονικής Client - ServerΧρησιμοποιούμε αξιόπιστα RDBMS όπως: MS SQL Server, Sybase, Oracle, DB2, MySQL, MS AccessΠρογραμματίζουμε σε: MS VB.NET, MS C#, .NET Framework, MS Visual C++, Delphi, C++ Builder, JavaΚατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων σε Server Model ASP, ASPX, JSPWeb Hosting σε MS Internet Information Services (IIS), Apache, TomcatΠροτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτωνΚατασκευάζουμε mobile λογισμικό για Windows Phones (Windows Mobile), Android, IOS 

S. CHR SOFTWARE DEVELOPMENT
Go to content

Main menu:

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε λογισμικό με την πιο σύγχρονη τεχνολογία λογισμικού και με τις πιο εξελιγμένες μεθόδους. Χρησιμοποιούμε τις καλύτερες γλώσσες προγραμματισμού και τα πιο αξιόπιστα RDBMS. Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση ευρείας κλίμακας software projects (Dekstop Applications, Web Applications, Websites, Mobile Applications). Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε projects που διαθέτουν Stand Alone Αpplications, Client - Server Applications, Cloud Applications. Φροντίζουμε για την ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής ώστε ο πελάτης να μην επιβαρύνεται οικονομικά χωρίς ουσιαστικό λόγο αλλά δεν θυσιάζουμε την ποιότητα, την αποδοτικότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια που πρέπει να διαθέτει το λογισμικό.

Χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού και RDBMS όπως καθορίζονται από τις ανάγκες του κάθε project. Η σωστή επιλογή τεχνολογίας λογισμικού είναι αναγκαία για την γρήγορη και ποιοτική υλοποίηση του λογισμικού. Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε το λογισμικό με δυναμικές μεθόδους ώστε να υπάρχει μεγάλη ευελιξία σε μελλοντικές αναβαθμίσεις.

Στο στάδιο της ανάλυσης και του σχεδιασμού φροντίζουμε οι ανάγκες του πελάτη να ικανοποιούνται πλήρως με τις λιγότερες διαδικασίες και με τον απλούστερο τρόπο. Με την χρήση των κατάλληλων διαγραμμάτων UML καθορίζεται πλήρως και επακριβώς η μορφή και η πορεία ανάπτυξης του project. Φροντίζουμε να έχουμε στενή συνεργασία με το κάθε τμήμα της επιχείρησης που πρόκειται να μηχανογραφηθεί ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιούμε δομημένη μεθοδολογία στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του λογισμικού την οποία συνεχώς εξελίσσουμε και βελτιώνουμε. Βασική αρχή μας είναι η διατήρηση της αρχής του κύκλου ζωής λογισμικού. Κατασκευάζουμε το λογισμικό ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο απλό στο χειρισμό του από τον τελικό χρήστη. Παρόλα αυτά παρέχουμε συνεχή υπηστήριξη και εκπαίδευση αν αυτό είναι αναγκαίο.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά του λογισμικού μας

 • Mεταφερσιμότητα (Portability). Το λογισμικό μπορεί να εγκαταθίσταται και να λειτουργεί ορθά σε όλες τις σύγχρονες εκδόσεις MS Windows χωρίς να υπάρχουν προβλήματα ασυμβατότητας.

 • Αξιοπιστία (Reliability). Το λογισμικό είναι απόλυτα αξιόπιστο και ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί. Υπάρχει αξιοπιστία και ακεραιότητα στη διαχείριση των δεδομένων. Η ανταπόκριση του συστήματος είναι άμεση για κάθε λειτουργία.

 • Αποδοτικότητα (Efficiency). Τόσο το RDBMS όσο και το εκτελέσιμο (object code) χρησιμοποιούν όσο το δυνατό λιγότερους πόρους συστήματος.

 • Ακρίβεια (Accuracy). Έχουν διορθωθεί όλα τα λάθη τα οποία έχουν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια του beta testing. Δεν υπάρχουν “Known Bugs”. Το λογισμικό λειτουργεί ορθά και ικανοποιεί πλήρως και επακριβώς όλες τι ανάγκες για τις οποίες έχει κατασκευαστεί.

 • Ευρωστία (Robustness). Το λογισμικό λειτουργεί σωστά ακόμα και στην περίπτωση που ο χρήστης επιχειρήσει να κάνει εισαγωγή μη έγκυρων δεδομένων ή εφαρμόζει καταστρεπτικές ενέργειες. Συγκεκριμένα εφαρμόζουμε μηχανισμούς ελέγχου στα δεδομένα (data validation rules) στο επίπεδο του RDBMS αλλά και του κώδικα. Αποτρέπεται η περίπτωση καταχώρησης αντιφατικών, ελλιπών, μη αποδεκτών δεδομένων. Το λογισμικό διαθέτει μεθόδους με τις οποίες εξασφαλίζει την ορθότητα, την πληρότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων.

 • Ορθότητα (Correctness). To λογισμικό επιτυγχάνει στις καθορισμένες απαιτήσεις και λειτουργεί ορθά ακόμα και στις πιο ακραίες περιπτώσεις.

 • Επεκτασιμότητα (Scalability). Η γλώσσα προγραμματισμού και το RDBMS που έχουν επιλεχθεί επιτρέπουν την επεκτασιμότητα - αναβάθμιση του λογισμικού αν μελλοντικά οι ανάγκες αυξηθούν και είναι αναγκαία η προσθήκη νέων χαρακτηριστικών.

 • Συντήρηση (Maintenance). Δεν απαιτείται προγραμματισμένη συντήρηση στο λογισμικό. Το εκτελέσιμο έχει όσο το δυνατό την μικρότερη εξάρτηση από runtime ή εξωτερικά libraries (DLL). Αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα δεν επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του λογισμικού. Η βάση δεδομένων είναι αξιόπιστη και ανταποκρίνεται γρήγορα έστω και αν δεν γίνεται συχνά reorganize. Η λειτουργία του λογισμικού είναι απρόσκοπτη με σταθερή απόδοση και με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση.

Χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες γώσσες προγραμματισμού και εργαλεία ώστε να επιτυγχάνουμε υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά στο λογισμικό μας. Αναπτύσσουμε εφαρμογές σε αρχιτεκτονική 32 bit και 64 bit οι οποίες είναι βελτιστοποιημένες για το λειτουργικό σύστημα MS Windows. Αναπτύσσουμε Cross Platform εφαρμογές αν οι ανάγκες του project το απαιτούν. Επιλέγουμε τη χρήση τεχνολογιών Microsoft και Embarcadero. Οι εφαρμογές που αναπτύσσουμε εκμεταλλεύονται συνδυασμό τεχνολογιών (αστερισμός) και τις επιλέγουμε ανά περίπτωση με βάση τις ανάγκες του project ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες Win Forms, WPF, SOAP, XML Web Services, XML, SOAP, WCF, ADO.NET, COM+, JSON, κλπ για εφαρμογές βασισμένες σε MS .NET Framework. Για εφαρμογές Native Win32 και Native Win64 χρησιμοποιούμε MS Visual C++, Embarcadero Delphi και Embarcadero C++ Builder. Χρησιμοποιούμε Java για Cross Platform εφαρμογές.
Γράφουμε κώδικα για την κατασκευή των websites και web applications και δεν χρησιμοποιούμε CMS. Η κατασκευή ενός website και ειδικά ενός web application δεν είναι τεχνολογικά ορθό να βασίζεται σε προκατασκευασμένα templates όπως αυτά που διαθέτουν τα CMS. Για την κατασκευή ενός website και κυρίως ενός web application πρέπει να εφαρμόζονται πιστά όλες οι αρχές του σωστού προγραμματισμού. Επιπρόσθετα πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την ταχύτητα του διαδικτυακού τόπου. Η χρήση ενός CMS η οποία γίνεται συνήθως από μη επιστήμονες πληροφορικής δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα πιο πάνω όπως ούτε και το τελικό αποτέλεσμα πρόκειται να ικανοποιεί πλήρως τον πελάτη αφού κανένα template και plugins δεν μπορούν να συγκριθούν με τον σχεδιασμό που πραγματοποιεί ένας προγραμματιστής με την συγγραφή κώδικα για την κατασκευή του website / web application. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες Microsoft (ASP, ASP.NET, ASP.NET WEB Forms, ASP.NET MVC) για την κατασκευή δυναμικών websites. Αν το web application πρέπει να φιλοξενηθεί εκτός Windows Servers τότε προγραμματίζουμε σε JSP. Το hosting των websites και των web applications γίνεται σε δικούς μας servers οι οποίοι βρίσκονται στο Cloud. Διαθέτουμε Windows Servers στο Cloud ωστε να παρέχουμε υπηρεσίες με την απόλυτη ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα. Οι servers μας τρέχουν τους πιο επώνυμους Web / Application servers. Συγκεκριμένα παρέχουμε υπηρεσίες σε Microsoft IIS, Apache Tomcat και Apache HTTP.
Χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα και αξιόπιστα RDBMS. Επιλέγουμε το RDBMS με βάση τις ανάγκες του project και το αναμενόμενο κόστος. Συνήθως για εφαρμογές Client - Server ή web applications, φυσιολογικά αναμένεται μεγάλος όγκος δεδομένων και αυξημένος αριθμός transactions με μεγάλο concurrency. Απαιτείται μέγιστη αξιοπιστία, ταχύτητα και ασφάλεια. Αν το λειτουργικό σύστημα πρέπει να είναι μόνο MS Windows τότε επιλέγουμε τον Microsoft SQL Server. Αν ο όγκος των δεδομένων και οι ανάγκες είναι μικρές για μια stand alone desktop εφαρμογή, η καλύτερη επιλογή είναι η Microsoft Access. Η επιλογή της PostgreSQL γίνεται όταν χρειάζεται καλή και δωρεάν λύση για μεσαίου μεγέθους projects. Σε περιπτώσεις όπου ο όγκος των δεδομένων είναι μεγάλος και χρειάζεται και υποστήριξη σε λειτουργικά συστήματα εκτός από MS Windows τότε η IBM DB2 και η Oracle είναι πολύ καλές επιλογές εφόσον το κόστος δεν αποτελεί πρόβλημα. Για mobile εφαρμογές ή SQLite είναι η κλασσική επιλογή. Υποστηρίζουμε προηγούμενης τεχνολογίας εφαρμογές που βασίζονται στην πολύ διαδεδομένη Microsoft Visual FoxPro. Ιδανική για μεγάλα projects τα οποία πρέπει να είναι Cross Platform και με σχετικά μικρό κόστος είναι η Sybase SQL Anywhere. Αν ο πελάτης έχει αγορασμένη άδεια χρήσης για συγκεκριμένο RDBMS τότε μπορούμε να προσαρμόσουμε ή να αναπτύξουμε από την αρχή το λογισμικό για το RDBMS αυτό. Σε κάθε περίπτωση επιλέγουμε το κατάλληλο RDBMS με βάση τις ανάγκες του project και λαμβάνουμε υπόψη ότι πρέπει να έχει το μικρότερο κόστος για τον πελάτη.
Το λογισμικό μας απευθύνεται σε:
 • Επιχειρήσεις

 • Γραφεία

 • Οργανισμούς

 • Εκπαιδευτήρια

 • Επαγγελματίες

 • Επιστήμονες

 • Γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων

 • Κάθε τομέα όπου επιβάλλεται η χρήση λογισμικού

Πραγματοποιούμε τις κατάλληλες παραμετροποιήσεις και επανασχεδιασμό στο υφιστάμενο λογισμικό ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Στην περίπτωση που είναι αναγκαία η ανάπτυξη του λογισμικού από την αρχή τότε έχουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία, ικανότητες και εμπειρία ώστε να ολοκληρώσουμε το έργο με το μικρότερο δυνατό κόστος, το συντομότερο χρονικό διάστημα και με την απόλυτη ποιότητα και αξιοπιστία.

Copyright © 2008 by S. CHR SOFTWARE DEVELOPMENT. All Rights Reserved.
Back to content | Back to main menu